Latihan dan Khidmat Perundingan

TRAININGKursus dan Latihan Jangkamasa Panjang atau Pendek

 1. Microsoft Office dan Microsoft Windows.
 2. Pembangunan Laman Web.
 3. Buy cheap Viagra online

 4. Pembangunan Sistem.
 5. Tatacara Penggunaan Peralatan ICT / Bukan ICT.
 6. Etika Penggunaan Peralatan ICT / Bukan ICT.
 7. Penyelenggaraan Peralatan ICT / Bukan ICT.
 8. Pengurusan Rangkaian Komputer.
 9. Keselamatan Rangkaian Komputer.

 

 


831

 

 

 

 

Perkhidmatan Perundingan ICT

Kami menyediakan 2 jenis perkhidmatan iaitu:-

 1. Khidmat Perundingan
  Melibatkan perundingan ke atas proses dan laporan bagi kerja-kerja ICT yang dilaksanakan atau yang bermasalah. Satu laporan yang mengandungi perakuan dan cadangan penyelesaian terhadap projek yang dilaksanakan akan dihasilkan.
 2. Khidmat Nasihat
  Memberi panduan dan bimbingan kepada pelanggan dalam melaksanakan sesuatu projek ICT atau bagi menyelesaikan sesuatu masalah ICT. Perkhidmatan yang disediakan merangkumi aspek-aspek seperti berikut:

  • Pengurusan ICT.
  • Pengurusan Maklumat.
  • Pembangunan Sistem.
  • Pengurusan Projek ICT.
  • Pengurusan Pangkalan Data.
  • Pengurusan Rangkaian.
  • Pengurusan Keselamatan Maklumat ICT.
  • Pengurusan Pusat Data.

 

Untuk sebarang pertanyaan atau permintaan sebutharga, sila hubungi kami!

Tel: 05 – 312 7731 | 05 – 529 7731 | Emel: dzulkarnain@edutaintment.com