Pengenalan

K-Edutaintment Sdn Bhd adalah 100% syarikat Bumiputera dan telah ditubuhkan pada tahun 2008 dengan visi untuk menjadi sebuah syarikat pengurusan perkhidmatan pilihan di negara ini. Sasaran utama adalah dengan memberi tumpuan kepada pelaburan modal insan melalui penyediaan idea-idea baru yang inovatif dalam sektor swasta & kerajaan serta di peringkat global yang berdaya saing dan antarabangsa.

Selain mempromosikan idea kontemporari “pembelajaran sepanjang hayat”, perkhidmatan pembekalan barang pejabat, produk tekstil dan produk-produk ICT kepada jabatan-jabatan kerajaan dan swasta juga diberi keutamaan. Pada masa yang sama, penyediaan maklumat berkenaan teknologi ICT dan pelbagai perkhidmatan berkaitan juga diberi tumpuan dalam mengasah, mengembangkan dan mendidik kepakaran tempatan yang terlatih serta tempatan yang luas.

Buy cheap Viagra online